【210222】tokutei làm năng lượng mặt trời nhận 2 đầu việt nhật